Listy Rankingowe - 2013/2014

Listy Rankingowe: III DLI, III DLM,

Kierunki zamawiane - program stypendialny 2013/2014

Kierunki zamawiane - program stypendialny
III rok studia stacjonarne I stopnia
Kierunek Matematyka i Informatyka


1. Prawidłowo wypłenione wzory dokumentów do przystapienia do programu stypendialnego:
Załącznik 2, Załącznik 7, Oświadczenie.

2. Pliki do pobrania i wypełnienia:
Załącznik 2, Załącznik 7, Oświadczenie, deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć do 18 października 2013.

Miejsce składania dokumentów będzie się znajdowało na parterze, przy szatni Wydziału do dn. 18 października 2013

Dane studenta potrzebne do wypłaty stypendium motywacyjnego na Kierunkach zamawianych: POBIERZ

Regulamin przyznawania stypendum motywacyjnego oraz oświadczenie: REGULAMIN i OŚWIADCZENIE

Ogloszenie o stypendium

Dokument 1: POBIERZ.
Dokument 2: POBIERZ.

Stypendia - nowe listy rankingowe

Uwaga: wazne ogloszenie
Listy stypendialne - studentów do stypendiów motywacyjnych z Kierunków zamawianych - 2012/2013
DLI II rok, DLM II rok, DUI II rok, DUM II rok, DLI III rok, DLM III rok

Stypendia - 2012/2013

Listy stypendialne - studentów do stypendiów motywacyjnych z Kierunków zamawianych - 2012/2013
DLI II rok, DLM II rok, DUI II rok, DUM II rok, DLI III rok, DLM III rok