Kursy

"Zwiekszenie liczby absolwentów na kierunkach Matematyka i Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki" prowadzone sa na Wydziale Matematyki i Informatyki UL kursy wyrównawcze dla studentów objetych projektem. Listy uczestników kursów wyrównawczych w roku akademickim 2011/2012:
- Grupa 1
- Grupa 2
- Grupa 3
- Grupa 4
- Grupa 5
- Grupa 6
- Grupa 7
- Grupa 8
- Grupa 9

W ramach Projektu "Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach Matematyka i Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki" prowadzone sa na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ kursy wyrównawcze dla studentów objętych projektem.
Listy uczestników kursów wyrównawczych w roku akademickim 2010/2011:
- Grupa 1
- Grupa 2
- Grupa 3
- Grupa 4
- Grupa 5
- Grupa 6
- Grupa 7
- Grupa 8
- Grupa 9
- Grupa 10
- Grupa 11
- Grupa 12