Cele:

Studenci objęci projektem "Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach Matematyka i Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki" w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności kształcenia mają możliwość brać udział w różnych formach wsparcia będących dodatkową ofertą edukacyjną w ramach projektu.

Zrealizowane działania:

- XIII Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków "Logika i podstawy matematyki";
termin: 19-25.09.2010 r,; organizator: Koło Matematyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. prof. Stanisława Zaremby; strona internetowa

- Akademia Konsultingu - Modelowanie aktuarialne
termin: 11.03.2011 r.; organizator: Szkoła Główna Handlowa; strona internetowa

- WARSZTATY DLA AKTUARIUSZY- Stochastyczne modelowanie rezerw
termin: 01-02.06.2011 r.; organizator: Institute for International Research; strona internetowa

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zagadnienia Aktuarialne - Teoria i praktyka
termin: 15 ? 17.06.2011 r.; organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych; strona internetowa


- XIV Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków "Algebra"
termin: 10-16.07.2011r.; organizator: Koło Matematyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. prof. Stanisława Zaremby; strona internetowa

- XLVII Szkoła Matematyki Poglądowej Ekstrema
termin: 26?30.08.2011r.; organizator: Ośrodek Kultury Matematycznej; strona internetowa

Planowane działania w najbliższym czasie:
Wkrótce wiecej informacji