Inne działania w ramach projektów:

- stałe powiększanie księgozbioru biblioteki Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w niezbędną literaturę fachową
- wyposażanie pracowni informatycznych na Wydziale w nowoczesny sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie
- wsparcie działalności Studenckich Kół Naukowych działających na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ