Podręczniki

Listy studentów, którym zostaly przydzielone podręczniki: INF LIC II, INF LIC III, INF MGR II, MAT LIC II, MAT LIC III, MAT MGR II.

Rekrutacja - 2011/2012

Rekrutacja na Wydział Matematyki i Informatyki UŁ na rok akademicki 2011/2012 w toku!!!

Rekrutacja 2011/12
Nie zwlekaj i zarejestruj się już dziś. Dołącz do najlepszych.

Gadżety promocyjne

W dniu 29.06.2011 r w ramach projektu "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż" Wydział Matematyki i Informatyki UŁ otrzymał od MNiSW-Departament Strategii gadżety promocyjne dla studentów objętych projektem. Są to: koszulki, pendrivy, długopisy i notesy.
Poniżej lista studentów objętych projektem, którym zostały przyznane gadżety promocyjne: (zał. 1 i 2)
Osoby z listy proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się w godzinach 10.00-14.00 do Sekretariatu Wydziału (pok. A 214) celem odebrania gadżetów promocyjnych sfinansowanych z projektu "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż".
Listy studentów:Lista 1, Lista 2

Książki

Dotyczy III roku kierunku Matematyka (nabór 2008/2009):
Osoby z listy (AF, MAFiA) proszone są o zgłoszenie się do dr W. Budzisza (C 122) celem odebrania książek sfinansowanych z projektu "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż"


Dotyczy II roku kierunku Matematyka i Informatyka (nabór 2009/2010):
Osoby z listy (matematyka, informatyka) proszone są o zgłoszenie się do dr W. Budzisza (C 122) celem odebrania książek sfinansowanych z projektu "Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach Matematyka i Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki"

Regulamin i Stypendia

Listy studentów pierwszego roku Matematyki i Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, którym zostało przyznane stypendium motywacyjne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach Matematyka i Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki" w roku akademickim 2009/2010.
    - Matematyka I st.
    - Matematyka II st.
    - Informatyka I st.
    - Informatyka I st.

Listy stypendialne:
Pilotaż: TUTAJ

Informatyka: DLI I (korekta listy stypendialnej z dn. 20.12.2010 r.), DLI II rok, DUI I rok, DUI II rok.
Matematyka: DLM I rok (korekta listy stypendialnej z dn. 20.12.2010 r.), DLM II rok, DUM I rok, DUM II rok.

Regulamin i Stypendia - PILOTAŻ

Regulamin przyznawania stypendum motywacyjnego: REGULAMIN

Listy studentów pierwszego roku Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, którym zostało przyznane stypendium motywacyjne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż" w roku akademickim 2009/2010.
    - STYPENDIA

"I Konferencja Matematyki Ubezpieczeń i Inwestycji"

W dniach 22-24 października, w Łodzi, na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ odbędzie się "I Konferencja Matematyki Ubezpieczeń i Inwestycji" organizowana przez studenckie koła naukowe: TRiADA i Makler.
Więcej informacji pod adresem: http://www.konferencjamui.pl/.

Oferta dla stażysty w Departamencie Aktuariatu i Oceny Ryzyka

Liberty Direct, nowa marka na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, należąca do amerykańskiej grupy Liberty Mutual, działającej od 1912 roku, poszukuje: Stażysty w Departamencie Aktuariatu i Oceny Ryzyka. Więcej informacji do pobranie TUTAJ.

Kierunki zamawiane - 2010/2011

Zapraszamy do studiowania na kierunkach zamawianych w roku akademickim 2010/2011.

Bezpłatne warsztaty

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ oraz Biuro Karier WPiA UŁ serdecznie zapraszają na cykl bezpłatnych warsztatów. "TWÓJ START NA RYNKU PRACY". Warsztaty są skierowane do studentów WMiI UŁ, a zwłaszcza do studentów II roku studiów licencjackich kierunku matematyka specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa.
Więcej informacji:TUTAJ